duminică, 26 octombrie 2014Dosar de executare nr.1281/2014
Data 07 10 2014Catre
CASA DE PENSII A MINISTERULUI APARARII NATIONALE
Drumul Taberei nr.9-11, sector 6 Bucuresti


NOI BEJA Bucur Serban Constantin si Dumitru Nicolae, prin DUMITRU NICOLAE executor judecatoresc in cirdcumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, avand toate datele de identificare in antet,

Avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditoruL MARGESCU Iustinian  cu domiciliul in Pitesti - 110283, Str,Victor Babes, nr.1, Bl.T5, sc.A, ap.30, jud.Arges care a fost incuviintata prin Incheierea pronuntata de Judecatoria Sector 6 Bucuresti, in dosar nr.11388/303/2014 in urma carora a fost declansata urmarirea silita directa impotriva dumneavoastra, in baza titlului executoriu constand in Sentinta Civila nr. 2479/2012 din data de 18.09.2012 pronuntata de catre Tribunalul Arges, Sectia pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. 5990/109/2011, in baza art. 887 coroborat cu art. 667  si art. 903 si urmatoarele NCPC, emitem prezenta

SOMATIE

prin care va punem in vedere, ca in termen de 10 zile de la primirea sau lasarea acesteia la domiciliul dumneavoastra, sa va conformati prevederilor titlului executoriu mentionat mai sus si sa prezentati catre subsemnatul executor judecatoresc dovezi indubitabile din care sa rezulte urmatoarele:

1.     Mentinerea in plata a pensiei de serviciu stabilita in baza Legii 164/2001, modificata si completata si aflata in plata in luna decembrie 2010.
2.     Achitarea sumei de 1,700.14 lei reprezentand onorariu si cheltuieli executare silita prevazute in Incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silita (anexata prezentei).

Aceste sume se pot achita la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Bucur Serban Constantin si Dumitru Nicolae zilnic intre orele 10:00 - 16:00, sau pot fi consemnate in contul IBAN nr. RO66 BREL 0002 0006 2705 0101, deschis la Libra Internet Bank, cont de consemnari, pe seama si la dispozitia Executorului Judecatoresc Dumitru Nicolae indicand si numarul dosarului de executare nr.1281/2014.

In subsidiar, va solicitam sa ne indicati daca, ca urmare a conformarii dumneavoastra cu prevederile titlului executoriu mai sus invocat, exista si sume de bani, care provin din diferentele de pensie ce trebuiau sa fie achitate in baza pensiei militare de serviciu afalata in plata in luna decembrie 2010, si care trebuiesc achitate catre creditorul Neacsu Sergiu-Mihai.

Va facem cunoscut faptul ca in cazul in care nu va veti conforma prezentei somatii si nu veti indeplini obligatiile de a face pe care le-a stabilit instanta judecatoreasca in sarcina dumneavoastra si totodata nu veti achita sumele datorate mentionate in prezenta somatie in termenul aratat mai sus, vom continua executarea silita conform legii.

Anexam la prezenta somatie incheiata azi o7.10 2014, ora 11:00 la sediul biroului: incheierea de stabilire a cheltuielilor de executarea, copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executarii silite si titlul executoriu.
Executor judecatoresc,
stampila , semnatura (indesc