duminică, 10 august 2014

PENTRU TOTI

Scrisoare adresata Ministrului Apararii Nationale si Ministrului Afacerilor Interne

          La initiativa Filialei Bistrita a S.C.M.D., organizaţiile non-guvernamentale din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională  din judeţul Bistriţa-Năsăud, au inaintat domnului Mircea Dusa si domnului Gabriel Oprea o scrisoare al carei contint il redam mai jos.
         Adresam rugamintea tuturor filialelor din tara sa ne sprijine in demersul nostru.


Domnului
MIRCEA DUŞA, MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
          Organizaţiile non-guvernamentale din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională  din judeţul Bistriţa-Năsăud, reprezentând peste 2.500 de  veterani de război, militari în rezervă şi retragere, vă roagă prin prezenta, a face încă un pas în redarea deplinei demnităţi şi onoare rezerviştilor, înlăturarea discriminării între pensionarii militari şi revenirea la normalitate.
          În acest sens, vă rugăm a iniţia o Hotărâre de Guvern, pentru  aplicarea H.G.nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii special şi alte condiţii specific pentru cadrele militare în activitate, modificată prin H.G.1019/2010 care completează şi modifică metodologia de aplicare a H.G. nr. 1294/2001, TUTUROR PENSIONARILOR MILITARI,  INDIFERENT DE DATA PENSIONĂRII.
          MOTIVAŢIE:
- Este o datorie de onoare faţă de toţi rezerviştii;
- Se înlatură discriminarea creată între militarii ieşiţi la pensie înainte şi după anul 2011;
- Legea164/2001 cu completările ulterioare, s-a aplicat tuturor categoriilor de pensionari militari  indiferent de data pensionării, fără a exista nicio discriminare;
- H.G.1019/2010 care completează şi modifică metodologia de aplicare a H.G. nr. 1294/2001, a avut ca scop şi o corectare a pensiilor diminuate în urma recalculării conform O.U.G.nr.1/2011, dovadă fiind numeroasele, (chiar de ordinul zecilor) decizii de pensionare emise pentru  unii colegi;
- A se vedea preambulul O.U.G.nr 37/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, care prezintă foarte corect şi explicit servituţile serviciului militar;
- Se onorează promisiunile din campaniile electorale şi din PROGRAMUL de guvernare. Direcţiile de acţiune prevăzute la  capitolul 5 “APARARE”, prevăd revizuirea cadrului normativ specific domeniului apărării, managementului carierei militare, salarizării şi sistemului de pensii militare de stat;
- Orice modificare adusă grupelor de muncă în sistemul public de pensii, se aplică tuturor pensionarilor,  indiferent de data pensionarii,
 - Se realizează încă un pas spre normalitate; ar urma LEGEA PENSIILOR  MILITARE  DE STAT,
- Am dori să se reţină că şi noi contribuim la Bugetul de stat prin impozitarea pensiilor şi prin celelalte taxe. Prin impozitul plătit de către noi, se asigură fonduri pentru plata a circa 15-18 la sută din pensionarii militari.
          Am fi onoraţi şi recunoscători daca Hotărârea de Guvern s-ar emite şi aplica începand cu data de 1 Noiembrie sau 1 Decembrie 2014.
          Totodată, vă rugăm a îndrepta încă o nedreptate; este vorba de ofiţerii care au indeplinit conform statelor de organizare funcţii de ofiţer1, 2, 3, etc.  Aceştia nu beneficiau de sporuri conform H.G.1294/2001 si H.G.1019/2010. Considerăm că prin asimilarea acestor funcţii cu cea de şef de serviciu, NUMAI  IN SCOPUL STABILIRII VECHIMII, s-ar realiza o mare DREPTATE şi s-ar înlătura astfel o scăpare a celor ce au redactat aceste acte normative.
          Aceiaşi solicitare am  adresat-o  şi Viceprim-ministrului şi Ministru al Afacerilor Interne, domnul Gabriel Oprea.
          Răspunsul vă rugăm sa-l trimiteţi pe adresa:
 Filiala Judeţeană B.N “Gl.GRIGORE BĂLAN”a A.N.C.M.R.R.
CERCUL MILITAR , Str. PARCULUI nr.2, cod poştal 420035
Loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
AVEM ONOAREA SĂ VĂ SALUTĂM ! 
                                              
  
Preşedintele Filialei Judeţene B.N “Gl.GRIGORE BĂLAN”a A.N.C.M.R.R.
Col.(r)            Pop Nicolae
Preşedintele Asociaţiei Judeţene a veteranilor de război Bistriţa-Năsăud
Gl.Bg. (rt.)     Birişiu Ioan
Preşedintele Asociaţiei Judeţene Cultul Eroilor “Regina Maria” B.N.
Col.(r)           Măgeruşan Vasile
Preşedintele Filialei  Bistriţa a A.C.M.R.R. din M.A.I
Col. (r)          Creţu Dumitru, 
Preşedintele Sucursalei  Bistriţa-Năsăud a A.C.M.R.R. din S.R.I.
Col. (r)
            Mărgineanu Andronic, 
Preşedintele Sindicatului Salariaţilor Penitenciarului  Bistriţa
Agent sef principal        Sârb Vasile, 
Preşedintele  Biroului teritorial  I.P.J. Bistriţa-Năsăud al S.N.P.P.C. din M.A.I.
Comisar            Harpa Tiberiu, 
Preşedintele Filialei 1 Bistriţa a S.C.M.D
Col.(r)       Taloş Maftei    

miercuri, 30 iulie 2014

Din filiala Campulung Muscel


Dosar executare silita

După o perioadă în care activitatea filialei a fost subţire ( e vară, lumea e plecată) m-am decis să vă aduc la cunoştinţă ultimele noutăţi.
 Aşa cum nu credeam statul român face ,,dreptate''  până la capăt şi ne execută silit conform notificărilor primite în luna iunie. Unii mai potenţi sau mai fricoşi au făcut pe dracul în patru şi au returnat sumele în totalitate în termen de 15 zile, că statul e şmecher. Lui i-au trebuit 7 luni să ni-i dea ( după un proces care a durat 2 ani). Alţii n-au returnat nimic şi li s-a pus poprire pe 1/3 din pensie începânsd cu luna iulie  până când întreaga sumă va fi recuperată (10-17 luni funcţie de mărimea debitului).
 Iar noi stăm de lemn tănase cu hotărâri definitive şi irevocabile în buzunar aşteptând vremuri mai bune.Sic.
 Stimaţi colaboratori, camarazi şi prieteni. Vremea statului în aşteptare s-a cam încheiat. Nimeni nu vă rezolvă problemele dvs când de atâţia ani staţi comod în faţa televizorului. Nici măcar  BO al SCMD cu toate departamentele sale dacă dvs nu ridicaţi un pai. Ştiu că aveţi contraargumente gen: lupta sindicală e complicată,  politicul e pervers, sindicatul n-a făcut nimic pentru noi, etc.
 În penultimul ceas al existenţei filialei noastre ( că am rămas puţini tare şi am obosit să mă tot milogesc la telefon chemându-vă la şedinţe sau să vă plătiţi cotizaţiile) vă informez că vom demara executarea silită în baza deciziilor definitive şi irevocabile.
În acest sens, cei interesaţi vor proceda astfel:se completează dosarul cu documentele specificate, se predă secretarului/preşedintelui pe bază de semnătură concomitent cu sumele aferente. După expirarea termenului specificat vor fi depuse la biroul executorului judecătoresc ( Piteşti) Componenţă dosar executare silită –Faza 1
           1. 1 copie  C.I.
2    2. 1 copie  decizie de pensionare ( revizuire)
3    3.  1 cerere notificare M.Ap.N/C.S.P. a M.Ap.N
4    4. 1 notificare M.Ap.N/C.S.P. a M.Ap.N
5    5.  1 copie hotărâre Tribunal Argeş
6    6. 1 copie hotărâre Curtea de Apel Piteşti
NOTĂ
a.       Modelul documentelor de la punctele 3 şi 4 se găsesc la subsemnatul
b.      Pe fiecare document ( copie) cu excepţia celor de la punctele 3 şi 4 se scrie ,,conform cu originalul’’ şi se semnează
c.       Suma aferentă fiecărui dosar : 130 ron + 10 ron cheltuieli de deplasare
d.      Termen limită de depunere a  dosarului: 8 august 
Componenţă dosar executare silită –Faza 2
1   1.  1 copie  C.I.
2   2.  1 copie  decizie de pensionare ( revizuire)
     3.  1 copie hotărâre Tribunal Argeş
4   4.  1 copie hotărâre Curtea de Apel Piteşti
NOTĂ

a.       Faza 2 începe după trecerea termenului legal sau după comunicarea răspunsurilor negative de către MapN sau CSP
a.       Documentele de la punctele 5 şi 6 trebuie legalizate
b.      Pe fiecare document ( copie) de la punctele 1 şi 2 se scrie ,,conform cu originalul’’ şi se semnează
c.       Suma aferentă fiecărui dosar : 206 ron +10 ron deplasare
d.      Termen limită de aducerea dosarului: se va comunica ulterior funcţie de desfăşurarea evenimentelor
           Preşedintele filialei C.M.

duminică, 27 iulie 2014

miercuri, 23 iulie 2014

Întâlnire dl. Mircea DUŞA cu B.O al Filialei 1 Craiova a SCMD

ÎNTÂLNIRE
            În seara zilei de vineri 18.07.2014, după finalizarea Ceremonialului Militar prilejuit de încheierea de către Armata Română a Misiunii sub comanda N.A.T.O. desfăşurată în Afganistan, la sediul Primăriei Craiova a avut loc o întâlnire între Ministrul Apărării Naţionale, dl. Mircea DUŞA  şi B.O. al Filialei Craiova a S.C.M.D.
            La întâlnire a participat şi doamna Primar, Lia Olguţa VASILESCU, precum şi Preşedintele C.J. Dolj, dl. Ion PRIOTEASA.
            Întâlnirea s-a dorit a fi o continuare a dialogului început cu dl. Mircea DUŞA, în urmă cu doi ani, fiind un bun prilej de a-i transmite acestuia, punctele noastre de vedere referitoare la:
                        1. Îngrijorarea şi nemulţumirea legată de tergiversarea adoptării în Parlamentul României a Legii Pensiilor Militare de Stat.
                        2. Aplicarea în mod discriminatoriu a prevederilor H.G.1294 şi H.G./S-1019 referitoare la încadrarea militarilor în grupele de muncă (condiţiile de muncă).
                        3.Efectele aplicării Legii 241 în forma actuală şi necesitatea corectării acesteia, fie în cadrul prevederilor noii Legi a Pensiilor Militare de Stat, în aşa fel încât sumele încasate abuziv de Statul Român în anii 2012-2013 să fie urgent restituite beneficiarilor.
                        4. Poziţia M.Ap.N. faţă de S.C.M.D. şi modul în care filialele acestei organizaţii sunt tratate în teritoriu.
            Tergiversarea nejustificată a modificărilor aduse Regulamentului Cercurilor Militare, privind accesul în incinta acestora a S.C.M.D.
            Pentru corecta informare a domnului Ministru al Apărării Naţionale i-a fost înmânată o scrisoare pentru premierul României, pe care o publicăm.
            Având în vedere caracterul confidenţial al discuţiilor purtate, dar şi pentru a nu mai da posibilitatea, unor „postaci pe blog” de a face unele speculaţii într-un limbaj trivial, nu vom face publice aceste discuţii, ele fiind aduse la cunoştinţa membrilor de sindicat în cadrul Adunărilor Generale ale filialelor şi la C.N.R.
            Concluziile trase de membrii B.O. prezenţi la discuţii sunt următoarele:
                        1. Guvernul României este de acord că militarii trebuie să beneficieze de o lege aparte de pensionare, lege care va fi adoptată până la sfârşitul anului.
                        2. Dialogul S.C.M.D. cu instituţiile statului, dar şi cu alianţa U.S.D. aflată la guvernare, va trebui să continue în mod profesionist, transparent şi numai pentru atingerea obiectivelor şi intereselor militarilor şi nu în alte scopuri de partid, electorale sau personale.
                        3. Nevoia de unitate a tuturor organizaţiilor şi asociaţiilor militarilor rezervişti, a devenit o necesitate stringentă, fapt pentru care în perioada următoare „orgolioşii” care se opun acestui deziderat trebuie să facă un pas înapoi.

            B.O. al Filialei 1 Craiova a S.C.M.D.


luni, 14 iulie 2014

INFORMARE PENTRU TOATE INSTITUTIILE STATULUI DE DREPT, PENTRU TELEVIZIUNEA ROMANA, PENTRU TOATA MEDIA SI PENTRU TOATE CADRELE MILITARE DIN S.A.O.P.S.N!

In timp ce M.A.I. pune in executare de buna voie hotarile judecatoresti favorabile rezervistilor, M.Ap.N. obstructioneaza in continuare justitia si ordinea juridica a statului de drept!

Desi am publicat pe acest blog sinteze ale actiunilor noastre in justitie, ultimele doua desfasurandu-se aproape simultan ( CCR si prima etapa a Executarii Silite ), am hotarat sa revenim si de aceasta data, alaturandu-ne camarazilor nostrii Vanatori de Munte , din Curtea de Arges.
Inainte de a prezenta rezumatul intocmit si publicat de colegii nostrii, readuc spre revigorarea si improspatarea memoriei dv.stra, urmatoarele aspecte:
1. CCR a respins exceptiile de neconstitutionalitate invocate de FILIALA PITESTI la OUG 1/ 2011 si prin urmare, in fapt,  a stabilit ca o generatie intreaga de cadre militare in rezerva si in retragere, ESTE CONSTITUTIONAL, sa NU aiba pensie militara de stat, la aceasta data si in viitor;
2. Guvernul Romaniei condus de dl.Ponta, sprijinit consecvent ( conform protocoalelor incheiate) si loial de SCMD, pentru a accede la putere, NU a respectat prevederea din protocol potrivit careia, ...<> Legile anticonstitutionale bouc, ba dimpotriva, prin declaratii politice de ultima ora, dl.premier o da din stanga-n dreapta cu FMI, crezand la fel ca cei din CPS/M.Ap.N.ca le merge "placa"; NU domnilor, sunteti in eroare, nu mai pacaliti decat  pe cei fara onoare si demnitate militara, dar si asta este temporar ! Si mare ATENTIE ca DREPTATEA DIVINA, vine incet dar sigur!;
3.NU exista la aceasta data o forma mai evidenta a dreptatii noastre, decat cea RECUNOSCUTA de puterea judecatoreasca! Drept dovada, la Pitesti, inca un dosar castigat recent pe returnarea sumelor retinute abuziv de CPS si prin urmare recunoasterea NEconstitutionalitatii legilor bouc;
4. Chiar daca s-a luat masura din punct de vedere politic, referitor la pensia Avocatilor care va fi ca si a magistratilor ( vedeti domnule Ponta! Va permite FMI-ul asta? ), sperandu-se in nereprezentarea noastra de catre avocatii angajati in cauzele ce urmeaza, va promitem ferm ca ne vom reprezenta noi insine si de data asta in strada ! ESTE SINGURA SOLUTIE pentru rezolvarea completa a acestui litigiu!
Sa revenim :
SCURT REZUMAT

H.J.D. Pag. 1
H.J.D. Pag.2
Dupa cum cunoastem, in anul 2011 statul roman a desfiintat militarilor sai, in mod total nedemocratic, dreptul la pensie militara. In prima faza, Legea nr. 119/2010 prin care militarii au fost trecuti in mod abuziv in sistemul public de pensii, a fost aplicata cu H.G. nr. 735/2010. H.G. nr. 735/2010 a fost insa suspendată irevocabil prin S.C. nr. 338/28.09.2010 a Curţii de Apel Cluj, fapt reconfirmat prin Decizia definitivă nr. 38/07.01.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Atentie la urmatorul amanunt care reprezinta de fapt, o cheie a intregii probleme! Cu toate ca H.G. nr. 735/2010 a fost suspendata definitiv de I.C.C.J., ministerele au emis decizii de pensii in conditiile in care actul normativ de aplicare a Legii nr. 119/2010, respectiv H.G. nr. 735/2010, era suspendata definitiv. Ce inseamna acest lucru? Ministerele au incalcat simultan atat o decizie definitiva a autoritatii judecatoresti, cat si Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 14 (7) care prevede faptul că "Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării" (durata suspendării fiind definitivă). Dupa cum se observa, fapta ministerelor este atat de grava, incat practic aceasta intra sub incidenta penala si (inca) nu este prescrisa.
H.J.D. Pag.3
H.J.D. Pag. 4
Pe acest fond al aparitiei Legii nr. 119/2010 aplicate cu H.G. nr. 735/2010, cca. 30 000 de rezervisti din tara au intentat actiuni in instanta contra ministerelor. Desi la prima vedere s-ar crea impresia ca toate actiunile in instante au fost identice, este complet eronat. A diferit atat modul de aparare a rezervistilor, cat si modul in care instantele si-au formulat hotararile. Puse cap la cap, toate informatiile conduc la concluzia ca doar instantele din Arges au mentinut in plata rezervistilor pensiile de serviciu ca drept patrimonial in baza Legii nr. 164/2001 si a Legii nr. 179/2004. Alte instante din tara au acordat doar in aparenta castig de cauza diversilor rezervisti, acestea formuland cu totul altfel sentintele: de principiu, au mentinut in plata doar cuantumurile pensiilor de serviciu  insa stabilite unor pensii in sistemul public in baza Legii nr. 119/2010. Solutia a fost din pacate inutila pt. cei in cauza, intrucat O.U.G. nr. 1/2011 permite ministerelor sa revizuiasca orice cuantum stabilit de instante unei pensii cu conditia ca acea pensie sa fie pensie in sistemul public in baza Legii nr. 119/2010.  Ca o paranteza, C.C.R. sfidand principiile statului de drept a stabilit ca este constitutional ca puterea legislativa/executiva sa nu respecte hotararile justitiei in cazul militarilor, puterea legislativa/executiva subminand astfel la liber independenta justitiei.
In acelasi timp, ministerele nu au dreptul si nici legalitatea sa revizuiasca un alt timp de pensie cu exceptia celor in baza Legii nr. 119/2010. Ori, la AG instantele au mentinut in plata pensii in baza Legii nr. 164/2001 sau a Legii nr. 179/2004 cadrept patrimonial - prin hotarari judecatoresti intangibile in fata O.U.G. nr. 1/2011.   
INTOXICARE PREMEDITATA DIN PARTEA M.Ap.N. SAU INCOMPETENTA CRASA?
In urma hotararilor judecatoresti de la AG, mai multi rezervisti au solicitat M.Ap.N. prin cerere simpla in prima faza, ulterior si prin executor judecatoresc, sa puna sentintele in executare de buna voie. Legat de aceasta situatie, analiza evenimentelor demonstreaza insa faptul ca in M.Ap.N. se intampla lucruri haotice si halucinante, iar institutia incearca sa ne considere efectiv naivi. Exemple:
MOSTRA DE RASPUNS IN PLEASNA JURIDICA LA CEREREA DE PUNERE IN APLICARE A H.J.D. 

Raspuns la executor (1)
Raspuns la executor (2)
La cererea de punere in executare a H.J.D. identice precum cea prezentata in prima parte, in M.Ap.N. a raspuns in prima faza precum in documentul anexat! In numele ministrului, dupa cum se observa raspunsul este ticluit la cel mai inalt nivel, respectiv de Directia pt. Relatia cu Parlamentul si Asistenta Juridica (cel de la Casa de Pensii este identic). Punand datele cap la cap, rezulta urmatoarele:
- M.Ap.N. nici nu ar fi trebuit sa raspunda unei notificari prin executor judecatoresc, ci doar sa execute (sau nu) H.J.D.;
- Cu siguranta, consilierii juridici nici nu au citit H.J.D., asfel observau 2 lucruri simple si care sunt gafe monumentale ale M.Ap.N.. Prima gafa: in cuprinsul H.J.D. instanta nu a retinut niciun element referitor la art. 6 din O.U.G. nr. 1/2011, acel element face parte din simpla pledoarie a consilierului juridic al M.Ap.N. Sa fie oare atat de multa superficialitate la acest nivel incat inainte ca ministerul sa emitaperle, nimeni dintre cei responsabili sa nu citeasca ce scrie efectiv in hotararile judecatoresti? A 2-a gafa este chiarbizara: M.Ap.N. afirma ca H.J.D. nu mai are autoritate de lucru judecat intrucat s-a abrogat temeiul legal in baza careia instanta a pronuntat hotararea.  Iar ilustrii de la M.Ap.N. indica si un temei legal care a stat la baza pronuntarii hotararilor si care ar fi (cica) Legea nr. 164/2001, si care fiind abrogata, nu mai subzista temeiul legal al pronuntarii hotararilor judecatoresti. Ceea ce este fals! In H.J.D.  scrie ca temeiul legal este Legea nr. 554/2004 (a contenciosului administrativ), art. 14 (7) si care este perfect in vigoare;
Raspuns la executor (3)
- In urma corectiei acordate de subsemnatul privind cele 2 gafe, amatorilor care au formulat raspunsurile si despre care am dovedit ca nici macar nu au citit H.J.D. (au copiat pur si simplu raspunsurile transmise altor rezervisti, insa cu altfel de actiuni in instanta si cu hotarari judecatoresti cu continut diferit fata de cele pronuntate la AG), consilierii juridici ai M.Ap.N. si-au corectat ulterior raspunsurile acordate altor rezervisti la cererile acestora de punere in executare a H.J.D.. Partial, intrucat intr-un raspuns acordat unui rezervist (documentul de aici si cu continuarea aici) ilustrii juristi  ai M.Ap.N. tot nu au reusit sa citeasca H.J.D. pana la capatIntr-adevar, ochelarii costa cevadar de aici incat sa sustiiorbeste ca temeiul legal al H.J.D. este Legea nr. 164/2001 cand in hotarari scrie negru pe alb ca este Legea nr. 554/2004, este cale atat de lunga incat singura concluzie care poate fi trasa este ca responsabilii care au sustinut asa ceva sunt fie pur si simplu analfabeti din moment ce nu stiu sa citeasca nici macar continutul unei H.J.D., fie se bazeaza pe faptul ca nici macar noi nu ne-am citit H.J.D.!

- In raspunsurile adresate la cererea de executare, se observa si altceva extrem de grav! Reprezentantii M.Ap.N. rejudeca ceea ce o instanta a stabilit deja in mod irevocabil, M.Ap.N. incalcand astfel in mod grosoloan Decizia C.C.R nr. 972 din 21 noiembrie 2012Decizia C.C.R nr. 972 din 21 noiembrie 2012: „Efectele hotărârilor judecătoreşti. Înfăptuirea justiţiei, în numele legii, are semnificaţia că actul de justiţie izvorăşte din normele legale, iar forţa lui executorie derivă tot din lege. Altfel spus, hotărârea judecătorească reprezintă un act de aplicare a legii pentru soluţionarea unui conflict de drepturi sau interese, constituind un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice şi de eficientizare a normelor de drept substanţial. Datorită acestui fapt, hotărârea judecătorească - desemnând tocmai rezultatul activităţii judiciare - reprezintă, fără îndoială, cel mai important act al justiţiei. Hotărârea judecătorească, având autoritate de lucru judecat, răspunde nevoii de securitate juridică, părţile având obligaţia să se supună efectelor obligatorii ale actului jurisdicţional, fără posibilitatea de a mai pune în discuţie ceea ce s-a stabilit deja pe calea judecăţii. Prin urmare, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se situează în sfera actelor de autoritate publică, fiind învestită cu o eficienţă specifică de către ordinea normativă constituţională. Pe de altă parte, un efect intrinsec al hotărârii judecătoreşti îl constituie forţa executorie a acesteia, care trebuie respectată şi executată atât de către cetăţeni, cât şi de autorităţile publice. Or, a lipsi o hotărâre definitivă şi irevocabilă de caracterul ei executoriu reprezintă o încălcare a ordinii juridice a statului de drept şi o obstrucţionare a bunei funcţionări a justiţiei. […] În acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, "dreptul la un tribunal ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o decizie judiciară definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă [...].”

In sfarsit, mai observam la fel ca si in cazul Casei de Pensii faptul ca reprezentantul Directiei pt. Relatiei cu Parlamentul si Asistenta Juridicanu are nume! Normal, un nume atrage si responsabilitate, de ce sa nu iti ascunzi identitatea cand stii ca poti raspunde pt. gogoritele juridice debitate care nu au nimic de-a face cu statul de drept?


BONUS OFTALMOLOGIC PT. CONSILIERUL JURIDIC CARE A CONCEPUT RASPUNSURILE LA CERERILE DE EXECUTARE
In concluzie, temeiul legal al pronuntarii H.J.D. de la AG nu este Legea nr. 164/2001 - aceasta e doar o consecinta, temeiul legal fiind exact cel din inscrisul de mai jos! Inscris din care se observa foarte clar cadrul complet de nelegalitate penala in care au fost emise deciziile de pensii. In rest, e conform raspunsului M.Ap.N., insa in favoarea rezervistilor! M.Ap.N. afirma ca in baza Deciziilor nr. 215/2012 şi nr. 1601/2010 ale C.C.R., hotărârile judecătoreşti „se bucură de autoritatea de lucru judecat şi determină obligarea autorităţilor publice la plata drepturilor de pensie astfel cum au fost constatate de către instanţele de judecată, însă această obligaţie subzistă atâta timp cât este în vigoare şi temeiul legal în baza căruia au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile”. Asa este! Numai ca temeiul legal nu este Legea nr. 164/2001 asa cum sustine M.Ap.N, ci Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ care subzista. Scrie in hotararea judecatoreasca, nu trebuie inventat un temei legal care nu exista! Pe de alta parte, durata suspendarii este infinita intrucat D.C. nr. 338/07.01.2011 a I.C.C.J. a suspendat definitiv H.G. nr. 735/2010. La randu-i, D.C. nr. 338/07.01.2011 a I.C.C.J are drept temei legal al pronuntarii Art. 2, alin. 1, lit. ş) şi Art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ - temei legal care este de asemenea in vigoare, deci subzistă.M.Ap.N. JOACA UN TEATRU LUNG DE PROST GUST MIZAND PE BUNA NOASTRA CREDINTA!

http://2.bp.blogspot.com/-I8LZsqJvnGs/U7VCJWHOHKI/AAAAAAAAAwA/oAWujGL5NZc/s1600/ABCDEF.bmp
M.Ap.N. se opune executarii HJD (1)
http://4.bp.blogspot.com/-iYMIJ5cS5qI/U7VBWMhonBI/AAAAAAAAAv4/jOq7r_2sZkk/s1600/AQWE.bmp
M.Ap.N. se opune executarii HJD (2)
Urmare a celor prezentate, este clar caM.Ap.N. refuza efectiv sa puna in executare de buna voie H.J.D. favorabile rezervistilor, inventand tot felul de pretexte care nu au de-a face nici cu justitia, nici cu statul de drept! Pretextele sunt simple caporalismetipice tupeului procurorilor comunisti educati sa apere prin orice mijloace statul contra cetatenilor care isi revendica drepturile legitime. Raspunsurile precum cel de mai sus, sunt transmise pe fondul in care responsabilii M.Ap.N. cunosc bine caministerul este executat silit cu strigaturi (daune si penalitati) de un grup de rezervisti din VL cu H.J.D. pronuntate de Curtea de Apel Pitesti practic identice precum cea din prima parte a materialului. Ministerul a inaintat contestatie la executare, dar instantele din Bucuresti au respins contestatia. Mai mult, ministerul a incercat sa induca in eroare instantele pretinzand ca nu executa decizia executorului judecatoresc intrucat sumele solicitate de reclamanti nu sunt conforme cu realitatea! Fapt pt. care instantele au solicitat o expertiza judiciar-contabila independenta in urma careia ministerul trebuie sa achite sumele prezentate in documentele de mai jos iesind mai in paguba decat daca ar fi executat de buna voie H.J.D.!  Si atunci? Care este rostul acestui teatru de prost gust? Mai mult ca sigur ca nu exista un rost anume! Pare sa fie vorba doar de superficialitate in stare pura, combinata cu elemente de ipocrizie, teama de a lua decizii, dar si de incompetenta crasa! 
http://4.bp.blogspot.com/-X8u1REj57nI/U7U_BNqBQlI/AAAAAAAAAvk/72VDo0BHrsI/s1600/EXP111.bmp
M.Ap.N. se opune executarii HJD (3)
M.A.I. DEMONSTREAZA CA IN M.Ap.N. CHIAR S-A RASTURNAT O CARUTA CU VIITORI REPREZENTANTI ANCHETATI PENAL
Referitor la cele expuse mai sus, M.A.I. are o reactie cu totul diferita fata de M.Ap.N.! Ceea ce vedeti mai jos, este atitudinea corecta a unei institutii fata de hotararile irevocabile ale autoritatii judecatoresti! Hotararea judecatoreasca este identica precum cea prezentata in prima parte a materialului. Dupa cum se observa, M.A.I. o executa fara sa incerce sa obstructioneze ordinea juridica a statului de drept  si autoritatea judecatoreasca asa cum face M.Ap.N.! Pe de alta parte, M.A.I. are si  o atitudine decenta spre deosebire de M.Ap.N. reflectata in faptul ca M.A.I. nu ii mai obliga pe proprii rezervisti  sa procedeze la executarea silita a ministerului ca ultima alternativa de respectare a hotararilor justitiei, institutia conformandu-se in modul cel mai democratic cu putinta unei H.J.D.! Ce pot sa mai spun? Eu am lucrat in M.Ap.N., dar trebuie sa admit ceva despre care altadata m-as fi simtit fi lezat! Din atitudinea M.Ap.N., rezulta ca intr-adevar, acolo unde se termina logica, incepe armata! Numai ca si stupiditatea din armata are tratament! In cazul de fata, material si penal! Si inca ceva! Spre deosebire de M.Ap.N. unde niciun reprezentant nu are nume, in cazul M.A.I. personalul isi asuma cu nume si prenume ceea ce semneaza!


M.A.I. A DECIS SA RESPECTE HOTARARILE JUSTITIEI SI ORDINEA JURIDICA A STATULUI DE DREPT

CINE VA RASPUNDE TOTUSI IN M.Ap.N. PENTRU OBSTRUCTIONAREA JUSTITIEI, INCALCAREA ORDINII JURIDICE A STATULUI DE DREPT SI AGRESIUNEA DE TIP TERORIST APLICATA  PROPRIILOR REZERVISTI?
Linsarea rezervei armatei
Linsarea rezervei armatei
Este greu de spus, insa lucrurile nu trebuie sa ramana asa si cineva va raspunde cu siguranta! Urmare a unor actiuni in instanta ale unor rezervisti, actiuni cu final (aparent) nefavorabil, M.Ap.N. a executat silit pe cale fiscala un numar de aproximativ 50 de militari ai trupelor de rezerva! Cu toate acestea, cei cca. 50 de rezervisti sunt posesori si ai unor H.J.D. favorabile precum cea prezentata in prima parte a materialului. In statul de nedrept numit Romania, institutiile statului au dreptul sa ii execute silit pe cetateni in 15 zile urmare a unei banale ordonante staliniste de aplicare a Codului Fiscal. Cetatenii nu au dreptul insa sa execute statul tot in 15 zile, ci doar in urma unor actiuni costisitoare de executare silita pe cale judecatoreasca - actiuni care dureaza si 2-5 ani! Urmare a celor mentionate, M.Ap.N. a emis documentele de executare silita a celor 50 de rezervisti, prompt si fara sovaire! In acelasi timp, la actiunile de executare silita prin executor intentate de cei 50 de rezervisti contra M.Ap.N. - institutia continua sa se opuna justitiei si sa isi isi mentina o pozitie halucinanta! Atentie! Este aproape incredibil! La actiunile de executare silita contra M.Ap.N., institutia invoca mai nou intelegerea pe cale amiabila! In conditiile in care acelasi M.Ap.N. a aplicat in 15 zile masurile executorii de retineri din pensii - dovedit prin documentele de mai sus!
Reluat de PRESEDINTELE FILIALEI PITESTI
Colonel, Victor Popescu

duminică, 6 iulie 2014


Incheierea de sedinta din 05.06.14 in procesul cu ANCMRR si ACMDR

Nr. unic (nr. format vechi) :
6677/299/2014
Data inregistrarii
17.02.2014
Data ultimei modificari:
06.06.2014
Sectie:
.
Materie:
Civil
Obiect:
anulare act
Stadiu procesual:
Fond


Nume
Calitate parte
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE ALEXANDRU IOAN CUZA
Intervenient
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE - S.C.M.D..
Pârât
ASOCIATIA CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE DIN ROMANIIA
Reclamant
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. FOCSA R.
Tip solutie: Anulează cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia netimbrării cererii principale, excepţie invocată de parat. Anulează cererea principală, ca netimbrată. Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de intervenţie. Anuleaza cererea de interventie pentru lipsa dovezii calitaţii de reprezentant. Obliga reclamanta si intervenienta la plata sumei de 2480 lei catre parata, cu titlu de cheltuieli de judecata, constand in onorariu avocat. Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 05.06.2014.
 
Document: Hotarâre  9971/2014  05.06.2014
p. SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) V. Mihai, consilier